Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTAOśrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAMKNIJ OKNO

Padaczka

Padaczka to przewlekła choroba mózgu, która charakteryzuje się powtarzającymi się napadami padaczkowymi. Jest najczęstszą chorobą układu nerwowego. U większości pacjentów nie da się ustalić przyczyny padaczki. Padaczka może występować u dzieci i dorosłych. U części pacjentów napady nie charakteryzują się drgawkami, a brakiem kontaktu z otoczeniem.

Kilka faktów: 

 • Padaczka występuje u ok. 1% populacji w Europie.
 • W Polsce ponad 300 tys. osób choruje na padaczkę.
 • Więcej niż 30% z nich może nie być skutecznie leczonych farmakologicznie.
 • Nawet do 50% pacjentów z niekontrolowaną farmakologicznie padaczką ma napady ogniskowe z płatów skroniowych, a kolejne 20% – z płatów czołowych.
 • Prawdopodobnie aż 10–15% chorych na padaczkę mogłoby być skutecznie leczonych operacyjnie.

Jak rozpoznaje się padaczkę?

W ostatnich latach Międzynarodowa Liga Przeciwpada­czkowa zaproponowała zasady rozpoznania padaczki uwzględniające aktualną wiedzę na temat napadów padaczkowych oraz ryzyko ich nawrotów. Poprzednia definicja padaczki opierała się wyłącznie na stwierdzeniu przynajmniej dwóch napadów nieprowokowanych lub odruchowych (związanych z określonym bodźcem prowokującym) w odstępie powyżej 24 godzin. 

Według nowej definicji padaczka jest rozpoznawana także:

 • po wystąpieniu jednego z wielu zespołów padaczkowych (na podstawie obrazu klinicznego, encefalografii i innych badań),
 • po wystąpieniu nawet tylko jednego napadu nieprowokowanego lub odruchowego przy szacowanym ryzyku nawrotu wynoszącym przynajmniej 60%.

Padaczka lekooporna 

Padaczka nie zawsze ustępuje pod wpływem leków. Jeśli dwie kolejne próby odpowiedniej farmakoterapii nie prowadzą do pełnej kontroli napadów, mówimy o padaczce lekoopornej.

Padaczka dobrze kontrolowana 

Padaczka jest dobrze kontrolowana, gdy:

 • nawrót napadów nie wystąpił przez przynajmniej 12 miesięcy
 • przy rzadko występujących napadach – jeśli nawrót napadów nie nastąpił w czasie trzykrotnie dłuższym od najdłuższego odstępu między napadami w okresie przed rozpoczęciem leczenia.

Kiedy można stwierdzić wyleczenie padaczki?

Padaczkę uznaje się za wyleczoną u osób, u których rozpoznano zespół padaczkowy i które przekroczyły określony wiek jego występowania oraz nie mają napadów od ponad 10 lat. 

Jak postępować w napadach padaczkowych?

Napady u danej osoby zazwyczaj wyglądają podobnie. Najczęściej same ustępują, choć bywa, że utrzymują się dłużej lub są gromadne. Jeśli napad lub napady trwają dłużej niż 5 minut, mamy do czynienia ze stanem padaczkowym. Stan padaczkowy obustronnych napadów toniczno klonicznych stanowi poważne zagrożenie życia i wymaga pilnej pomocy medycznej. Ważne jest wezwanie karetki, zwłaszcza gdy w czasie napadu dojdzie do urazów.

Jak pomóc choremu w trakcie napadu padaczkowego toniczno-klonicznego?

Nie bój się: napad drgawkowy zaczyna się nagle, ale kończy się zwykle po 2–3 minutach.

 1. Przenieś chorego w bezpieczne miejsce i zabezpiecz go (zwłaszcza głowę) przed urazem.
 2. Ułóż chorego na boku w bezpiecznej pozycji, podłóż miękki przedmiot (poduszkę, koc, sweter) pod głowę i rozepnij ubranie wokół szyi. Dzięki temu chory uniknie urazów głowy i zakrztuszenia się śliną lub wymiocinami.
 3. Nie wkładaj choremu niczego między zęby, nie wiąż mu kończyn ani nie próbuj go unieruchamiać.
 4. Poczekaj, aż napad ustąpi. Warto obserwować przebieg i mierzyć czas trwania napadu, aby później podać te informacje ratownikowi.
 5.  Zostań przy chorym do chwili, aż odzyska świadomość lub przyjadą ratownicy.