Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTAOśrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAMKNIJ OKNO

OPIEKA

KOORDYNOWANA

Opieka Koordynowana w Ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

W Ośrodku Zdrowia MEDFIL priorytetem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej i skoordynowanej opieki zdrowotnej. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), Ośrodek Zdrowia MEDFIL realizuje Opiekę Koordynowaną, która obejmuje wszystkie ścieżki opieki. Dzięki temu pacjenci mają gwarancję najwyższej jakości usług medycznych oraz spersonalizowanego podejścia do ich potrzeb zdrowotnych.

Czym jest Opieka Koordynowana w POZ?

Opieka Koordynowana w POZ to unikalne podejście do świadczenia usług medycznych, które ma na celu zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej. W ramach Opieki Koordynowanej, lekarz rodziny pełni rolę koordynatora, który nadzoruje cały proces leczenia pacjenta. Lekarz ten jest punktem centralnym, który zapewnia skoordynowane działania wszystkich specjalistów i innych podmiotów medycznych zaangażowanych w opiekę nad pacjentem.

Opieka koordynowana w POZ – nowy standard w opiece nad Pacjentem.

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej to nowy model świadczeń. Pozwala on lekarzom pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej na realizację świadczeń zdrowotnych w sposób bardziej skoordynowany.

Komu jest dedykowana opieka koordynowana?

Opieka koordynowana dotyczy pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby, którzy są leczeni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak działa opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz pierwszego kontaktu współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarkami oraz dietetykami. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjentów w zakresie wybranych chorób, w dziedzinach takich jak kardiologia, diabetologia, endokrynologia i pulmonologia.

W opiece koordynowanej świadczenia są realizowane na podstawie Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, który jest ustalany przez lekarza pierwszego kontaktu we współpracy z pacjentem.

Podczas wizyty lekarz POZ:

  • przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem,
  • przeprowadza badanie fizykalne,
  • analizuje wyniki badań diagnostycznych,
  • ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta,
  • ustala indywidualny plan działania oraz dalsze etapy postępowania,
  • przekazuje pacjentowi plan do realizacji.

Koordynator odpowiada za sprawną realizację różnych świadczeń zdrowotnych. Do jego zadań należy m.in. ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza, a także porad edukacyjnych i dietetycznych. Koordynator dba również o przepływ informacji między wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Korzyści opieki koordynowanej

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza rozwiązania, które poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Dzięki temu:

  • lekarze pierwszego kontaktu mogą wykonywać szerszą gamę badań diagnostycznych,
  • pacjenci mają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej,
  • pacjenci otrzymują więcej informacji na temat swojego zdrowia, zagrożeń i profilaktyki,
  • pacjenci są bardziej zaangażowani w proces leczenia i mogą działać zgodnie z ustalonym planem.

Podsumowując, Ośrodek Zdrowia MEDFIL zapewnia pacjentom profesjonalną Opiekę Koordynowaną we wszystkich ścieżkach. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę zdrowotną, spersonalizowane podejście do ich potrzeb oraz szybki dostęp do diagnostyki, terapii, profilaktyki i wiedzy. W Ośrodku Zdrowia MEDFIL pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu, a opieka medyczna jest zapewniana na najwyższym poziomie.