Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTAOśrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAMKNIJ OKNO

PODSTAWOWA OPIEKA

ZDROWOTNA

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w Ośrodku Zdrowia MEDFIL

Zapewnienie Wszechstronnej Opieki Zdrowotnej naszym Pacjentom

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to kluczowy element systemu opieki zdrowotnej, który ma na celu zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców. Oferuje ona różnorodne świadczenia medyczne w warunkach ambulatoryjnych, odbywające się w placówkach medycznych, takich jak gabinety, poradnie oraz przychodnie. POZ skupia się na profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu, a także zapewnianiu opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Dostępność i Wybór Opiekuna Zdrowotnego

Dla każdej osoby uprawnionej do korzystania z opieki zdrowotnej w ramach POZ istnieje prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej jako opiekuna zdrowotnego. Wybór ten można dokonać na dwa sposoby:

  • Pisemna Deklaracja: Można złożyć pisemną deklarację u lekarza, pielęgniarki lub położnej w wybranej przychodni.
  • Internetowe Konto Pacjenta: Alternatywnie, deklarację można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta poprzez platformę internetową. Po zalogowaniu do serwisu można również sprawdzić, do którego opiekuna zdrowotnego oraz w jakiej przychodni już złożono deklarację.

Zakres Świadczeń i Dostępność

Świadczenia POZ obejmują różnorodne dziedziny opieki zdrowotnej, takie jak profilaktyka, diagnostyka, leczenie oraz opieka pielęgniarska. W ramach POZ realizowane są także programy profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

  • Zakres Świadczeń Lekarza POZ: Obejmuje profilaktykę chorób, szczepienia ochronne, leczenie schorzeń, diagnozowanie (w tym badania laboratoryjne i obrazowe), orzekanie o stanie zdrowia oraz kierowanie pacjentów do specjalistów i leczenia szpitalnego.
  • Zakres Świadczeń Pielęgniarki POZ: Zajmuje się kompleksową opieką pielęgniarską, w tym profilaktyką dziecięcą, leczeniem, diagnostyką, pielęgnacją oraz rehabilitacją.
  • Zakres Świadczeń Położnej POZ: Obejmuje opiekę nad kobietami w ciąży, noworodkami i niemowlętami, edukację w zakresie planowania rodziny, a także opiekę w chorobach ginekologicznych.

Ośrodek Zdrowia MEDFIL to przykład placówki, w której świadczone są usługi POZ. Dzięki systemowi POZ pacjenci mają dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej, obejmującej profilaktykę, diagnostykę i leczenie. Wybór opiekuna zdrowotnego oraz różnorodność dostępnych usług przekładają się na spersonalizowaną opiekę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Wraz z dostępnymi programami profilaktyki i specjalistycznymi świadczeniami, POZ w Ośrodku Zdrowia MEDFIL stawia na zapobieganie chorobom oraz zapewnianie wsparcia w przypadku zachorowań. Dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i położnych, pacjenci mogą liczyć na troskliwą i kompetentną opiekę medyczną na każdym etapie życia.