Ośrodek Zdrowia MEDFIL

USŁUGI MEDYCZNE

LABORATORIUM

DLA PACJENTA



Ośrodek Zdrowia MEDFIL


Ośrodek Zdrowia MEDFIL


NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZA
PRZYCHODNIA

AKTUALNOŚCI

O NAS

NASZ PERSONEL

KARIERA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

NASZE
USŁUGI

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

GRAFIK PRACY

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

NASZE
USŁUGI

MEDYCYNA PRACY

BADANIA KIEROWCÓW

LEKARZ RODZINNY

PEDIATRA

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

GABINET ZABIEGOWY

PUNKT SZCZEPIEŃ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

ZAMKNIJ OKNO

BADANIA
LABORATORIUM

PUNKT POBRAŃ

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADAŃ

CENNIK BADAŃ

ZAMKNIJ OKNO

DLA
PACJENTA

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

APLIKACJA MyDR

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA KOORDYNOWANA

BADANIA PRZESIEWOWE

WIZYTY DOMOWE

WIZYTY PRYWATNE

PRAWA PACJENTA

GRAFIK PRACY PRZYCHODNI

NASZE ZDROWIE

MATERIAŁY DO POBRANIA

FAQ | BAZA WIEDZY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

ZAMKNIJ OKNO

RODO

Ośrodek Zdrowia Medfil Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja br. obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, że Ośrodek Zdrowia Medfil Sp. z o.o., z siedzibą w , przy ulicy Białostocka 1a 16-061 Juchnowiec Górny, przetwarza Państwa dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi, szczegółowymi informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdujących się w naszej bazie.

Administrator danych

Ośrodek Zdrowia Medfil Sp. z o.o ul. Białostocka 1a
16-061 Juchnowiec Górny

Cele przetwarzania

 • Zapewnienie opieki zdrowotnej
 • Gromadzenie i systematyzowanie informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego
 • Udzielanie Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia

Podstawy prawne przetwarzania

Artykuł 9. ust. 2.h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Uzasadniony interes Stron

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klienta

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Ośrodek Zdrowia Medfil Sp. z o.o. (dalej: Przychodnia). Klient może się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Białostocka 1a 16-061 Juchnowiec Górny
 • przez e-mail: medfil@medfil.pl
 • telefonicznie: 85 719 60 99 ; 85 719 62 02 ;  +48 663736009
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przychodnia będzie przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla celów:

 • profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, udokumentowania uprawnień do uzyskania zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
 • gromadzenia i systematyzowania informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej;
 • udzielania Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia;
 • utrzymywania stałego kontaktu z Pacjentem.
 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe Pacjenta są/będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający, którym jest operator oprogramowania komputerowego służącego do obsługi działalności Przychodni – „LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 465.

Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom publicznoprawnym, organom administracji publicznej na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z prowadzeniem Systemu Informacji Medycznej, statystyki publicznej, zapewnieniem świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie niezbędnych dla sprawowania opieki zdrowotnej nad Pacjentem.

Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane aptekom w rozumieniu przepisów regulujących funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w związku z realizacją recept elektronicznych na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta w formie dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Przychodni swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Przychodnia przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Przychodnia zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu
Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.